Referenciakamatok

Referencia kamatok és alkalmazott kamatváltoztatási, illetve kamatfelár változtatási mutatók közzététele

Tájékoztatás a referencia kamatlábak használatáról, annak közzétételéről

A Szövetkezeti Hitelintézet az egyes hitelek kamatát különböző referencia kamatlábakhoz köti. Ezáltal az Ügyfelek számára kiszámíthatóvá válik a hitelügyletek kapcsán felszámított ügyleti kamat változása. Ezen konstrukciók esetében az ügyleti kamatlábat a referencia kamatláb és a kamatfelár együttesen alkotják. Az alkalmazott referencia kamat típusát és a referencia kamaton felül felszámított kamatfelárak mértékét a mindenkor hatályos termék Hirdetmény tartalmazza.

Az aktuális referencia kamatok, jegybanki alapkamat és állampapír hozamok mértékét az alábbi Táblázat tartalmazza:

Az Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet által alkalmazott referencia kamatok mértéke – 2017. november hónapra

Referencia kamatok

aktuális:
2017.11. havi

előző havihoz
viszonyítva

előző:
2017.10. havi

1 havi BUBOR

0,02% csökkent 0,03%

3 havi BUBOR

0,03%

csökkent

0,04%

6 havi BUBOR

0,07%

csökkent

0,08%

12 havi BUBOR

0,09%

csökkent

0,11%

Jegybanki (MNB) alapkamat – az átlátható árazás kapcsán (az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján – 2017. június 01. - érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére)

0,90%

Jegybanki (MNB) alapkamat - aktuális (2016.05.25-től)

0,90%

1 éves ÁKKH mértéke
(A közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.)

0,06%

csökkent

0,11%

5 éves ÁKKH mértéke
(A közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.)

1,59%

csökkent

1,74%

Dátum: 2017. november 1.

A Hitelintézet a kamatváltoztatások során az MNB által közzétett alábbi a kamatfelár mutatót alkalmazza[1].

Alkalmazott időszak

Alkalmazott referencia kamatok, kamatváltoztatási és kamatfelár- változtatási mutatók mértéke – 2017. szeptember hónaptól

6 havi BUBOR

5 éves ÁKKH

H4F3

H4F5.

szeptember

0,20%

1,77%

-0,47

-

október

0,08%

1,74%

-

-

november

0,07%

1,59%

-

-

         

<<Korábbi referenciakamatok>>
<<Korábbi kamatfelár változók>>

A Hitelintézet által alkalmazott referencia kamat típusok:

BUBOR
A BUBOR (Budapest Interbank Offer Rate) jelenti azt az éves kamatlábat, amely azon kamatlábak számtani közepe, amelyet meghatározott kereskedelmi bankok a Budapesti Bankközi Pénzpiacon az adott időszakra jegyeznek. Elsősorban arra szolgál, hogy megmutassa, hogy a bankok mekkora kamat mellett nyújtanak egymásnak forint alapú hiteleket. A BUBOR (Budapesti Bankközi Kamatláb) értékének alakulása jellemzően követi a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által megállapított jegybanki alapkamat mértékét. Mértékét az MNB naponta számolja ki és teszi közzé. Több időszakra határozzák meg, így létezik pl. 1 havi, 3 havi, 6 havi, 12 havi BUBOR.

A Hitelintézet a referencia kamat (BUBOR) mértékét havonta egyszer rögzíti az alábbiak szerint:

a fordulónap hónapjának első munkanapját megelőző második munkanapon jegyzett 3, 6 vagy 12 havi BUBOR figyelembevételével.

Amennyiben az előzőek szerint meghatározott napon 3, 6, illetve 12 havi BUBOR nem kerül jegyzésre, úgy az e napot közvetlenül megelőző olyan nap kerül figyelembevételre, amelyen 3, 6, vagy 12 havi BUBOR jegyzésre került.

A Hitelintézet a BUBOR-t használja viszonyítási alapnak forint hitelek esetén.

MNB alapkamat
Az alapkamat a jegybank vagy a jegybank szerepét ellátó intézmény által meghatározott irányadó (referencia) kamat, amely a kereskedelmi bankok és a központi bank közötti rövid lejáratú betétek és/vagy hitelek kamatát határozza meg.

Az alapkamat rendszerint az inflációnak és a gazdaság általános állapotának megfelelően kerül megállapításra.

5 éves ÁKK hozam
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által naponta megállapított állampapír referencia hozamok 5 éves lejáratú mértéke.

A Hitelintézet a referencia kamat (5 éves ÁKK hozam) mértékét havonta egyszer rögzíti az érintett hónapot megelőző hónap 9. napját követő három munkanapon jegyzett ÁKK hozamok számtani átlagának figyelembevételével.

Tekintettel arra, hogy az ügyleti kamatlábat a referencia kamat és kamatfelár együttesen alkotja, a referencia kamat mérték változásának függvényében az ügyleti kamat mértéke is havonta módosul!

ÁKKH:

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.

Az állampapírhozamokat, illetve referenciahozamokat az ÁKK az internetes honlapján minden hónap harmadik munkanapjáig közzéteszi. Az állampapírhozamok vagy referenciahozamok alapján megállapított kamattámogatást a közzététel naptári hónapját követő hónapban kell alkalmazni.

Tekintettel arra, hogy az ügyleti kamatlábat a referencia kamat és kamatfelár együttesen alkotja, a referencia kamat mérték változásának függvényében az ügyleti kamat mértéke is havonta módosul!

 

[1]Bővebb információt az alábbi linken érhet el:

http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel/h4f-4-szamu-kamatfelar-valtoztatasi-mutato-forinthitelek-eseten