Magunkról

A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 2011-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját.

A takarékszövetkezeteket nem véletlenül nevezik a „Vidék bankjá”-nak, hiszen a vidék életében a számokban kifejezhető arányuknál jóval nagyobb súllyal szerepelnek, jelentőségük vitathatatlan.

A Takarékszövetkezet üzletpolitikáját továbbra is az ügyfélközpontúság jellemzi, a vidéki lakosság pénzügyi kiszolgálásában továbbra is meghatározó, fontos szerepet tölt be. Valamint fontos szerepe van a helyben működő KKV szektor, családi gazdaságok, mezőgazdasági termelők és önkormányzatok pénzügyi igényeinek kiszolgálásában.

Kevés vállalkozás mondhatja el magáról, ebben a gazdasági környezetbe, hogy több mint 40 éve fenn áll, működési formája változatlan, folyamatosan fejlődik, eredményesen gazdálkodik. A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet egy ilyen dinamikusan fejlődő pénzintézet.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően kirendeltségeink rendre megújulnak, így jelenleg 12 kirendeltségen reprezentatív környezetben állunk az ügyfelek rendelkezésére.

0-tól 24-óráig történő készpénzfelvétel biztosítása érdekében, minden egységünk  ATM-el van ellátva.

 A következő pénzügyi szolgáltatásokkal állunk leendő és új ügyfeleink rendelkezésére:

 • betétgyűjtés,
 • hitelnyújtás,
 • befektetési ügynöki tevékenység
 • lakás – előtakarékosság (Fundamenta – Lakáskassza)
 • biztosítási ügynöki tevékenység (Signál Biztosító termékei)
 • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása,
 • készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, és ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
 • faktoring tevékenység,
 • kezesség, bankgarancia vállalása,
 • pénzváltási tevékenység,
 • pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon,
 • kézi zálog (nemesfém) fedezete mellett nyújtott hitelezés
 • egyéb (pl: Volán buszbérlet értékesítés)

2015 I. negyedévében 5321 db lakossági, 757 db vállalkozói, 11 db önkormányzati számlát vezetünk.

A takarékszövetkezet 2014. évi mérlegfőösszege elérte a 8 milliárd forintot.

A Takarékszövetkezet erejéhez mérten rendszeresen támogatja környezete kulturális, egészségügyi és sport rendezvényeit.

A BIZALOM a szövetkezet alapköve. E nélkül nem működhetnénk biztonságosan. Takarékszövetkezet folyamatosan élvezte és élvezi ügyfeleik ragaszkodását, bizalmát. Ezt az értéket nem csak megszerezni nehéz, de megtartani is. Ehhez a szövetkezet dolgozóinak folyamatosan meg kell újulni, mindig az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva kell a mindennapjaikat élni.

A Takarékszövetkezet gondot fordít a dolgozók képzésére is, fontos, hogy szakképzett jól felkészült dolgozókkal fogadjuk a takarékszövetkezetet választó ügyfeleket.

Végezetül elmondhatjuk, hogy elődeink büszkék lehetnek eredményeinkre, sikereinkre, de az alapító tagok hozzáállása, a mindenkori vezetés megalapozott döntései, a dolgozók lelkes, fegyelmezett munkája, és nem utolsó sorban az ügyfelek és a tagság bizalma nélkül, ezeket az eredményeket nem érhettük volna el.

 

2013. év Éves beszámoló Üzleti jelentés Könyvvizsgálói jelentés    
2014. év Éves beszámoló Üzleti jelentés Könyvvizsgálói jelentés    
2015. év Éves beszámoló Üzleti jelentés Könyvvizsgálói jelentés Hpt. 123 § Hpt. 122 §
2016. év Éves beszámoló Üzleti jelentés  Könyvvizsgálói jelentés    Hpt. 122 §