Hírek, aktualitások

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL
deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában Takarékszövetkezetünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy takarékszövetkezetünk a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett, az elszámolást 2015. március 1. napja és 2015. április 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk és a Magyar Nemzeti Bank a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában pénzügyi intézményünk, illetőleg a Magyar Nemzeti Bank a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett, vagy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában indított per befejezésére 2015. augusztus 1. napjáig sor kerül, az elszámolást 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. naptári nap.

 Elszámolási és forintosítási információk a Magyar Nemzeti Bank honlapján.

  A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetősége itt található.

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták:

151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Nyilatkozat-, kérelem-, igazolás minták:

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELŐTTI ELJÁRÁS ÉS A DÖNTÉS ELLENI JOGORVOSLAT SZABÁLYAIRÓL

1 - ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

2 - NYILATKOZAT AZ ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS KIFIZETÉSÉHEZ

3 - KÖVETELÉSKEZELŐ ÁLTAL KIADANDÓ IGAZOLÁS AZ ENGEDMÉNYEZETT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉS FOGYASZTÓVAL SZEMBEN TÖRTÉNŐ ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL

4 - ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS KÖVETELÉSKEZELŐ ÁLTAL KEZELT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

5 - ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

6 - IGÉNY BEJELENTŐ A KÖVETELÉSKEZELŐ VÁLLALKOZÁSSAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSHOZ 

7 - ELSZÁMOLÁSI IGÉNY BEJELENTŐ A VÉGTÖRLSZTÉS KÖVETKEZTÉBEN MEGSZŰNT FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ

8 - PANASZ BEJELENTŐ A FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ELSZÁMOLÁSSAL, FORINTOSÍTÁSSAL, VALAMINT A KAMATMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

9 - IGÉNY BEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ

10 - KÖVETELÉSKEZELŐ ÁLTAL KIADANDÓ IGAZOLÁS AZ ENGEDMÉNYEZETT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉS FOGYASZTÓVAL SZEMBEN TÖRTÉNT ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL

11 - IGÉNY BEJELENTŐ AZ ELSZÁMOLÁS MÁSOLATÁNAK MEGKÜLDÉSÉHEZ

 

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet